Inne artykułowane dźwięki oznaczają:
– ciche skomlenie – „dzieje mi się krzywda, boje się”;
– głośniejsze, przeciągłe skomlenie – „proszę daj mi, chcę”. Pies zazwyczaj wydaje ten dźwięk, gdy czeka na jedzenie, na założenie smyczy, kiedy pragnie zwrócić na siebie uwagę np. swego pana;
– westchnienia – dźwięk ten nieodmiennie towarzyszy układaniu się psa z pyskiem na przednich łapach, może mieć dwojakie znaczenie, zależnie od sytuacji lub wyrazu pyska. Kiedy pies ma oczy zamknięte, westchnienie jest odzwierciedleniem uczucia przyjemności „jestem zadowolony, mam zamiar pozostać w tym miejscu”. Jeśli oczy psa są całkiem otwarte, to jest oznaka rozczarowania, kiedy coś się nie ziściło, a tłumaczyć to można tak – „trudno, straciłem nadzieję”;
– ujadanie jest charakterystycznym głosem psów w trakcie polowania. Oznacza ono „ że czuję się osamotniony, porzucony”;
– wycie – „jestem tutaj, to mój teren, hej ty tam, słyszę cię”. Zwierzę pełne ufności często wyje po prostu, aby zaznaczyć swoją obecność. Wycie stanowi także odpowiedź na skomlące wycie innego psa;
– jęk – często dźwięk ten brzmi: „a-oe-uou-uou” i trwa stosunkowo krótko. Wyraża on spontaniczne uczucie przyjemności i podniecenia, można go tłumaczyć „jestem taki podniecony, chodźmy już”
– dyszenie oznacza „chodźmy”. Jest oznaką podniecenia.
Autor: Prof.dr hab. Janusz Kuźniewicz

Reklamy